Apr 3, 2012

Silsilah Keluarga Besar Sigar di Langowan

Benjamin Sigar

Silsilah Keluarga Besar Sigar di Langowan Menurut Mantan Hukum Tua Bastiaan Bartholomeus Sigar

Maka deri teteh Rambian soedah djadi kapala district Langowang peranaklah ija,

Tabalujan soedah djadi kapala district dan peranaklah ija,

Korúa soedah djadi kapala district dan peranaklah ija ,
... Gerúng soedah djadi kapala district dan peranaklah ija,
Pangerapan parampoewan berlaki Pangalila peranaklah ija ,
Porongkaú parampúwan berlaki Sigar tiada pangkat dan peranaklah ija,
B.T. Sigar soedah djadi kapala district dan per- anaklah ija, Bastiaan Bartholomeus Sigar soedah djadi Hoekoem toewah negerij Amongena district Langowang; dan L.R. Sigar majoor jang mintah berhenti . –
Deri sebelah iboe istrij deri bapakoe B T. Sigar bernama Mariana Ratúmbúisan ada bangsa deri teteh Karewúr kapala district Tondano Toulian Toulimambot peranaklah ija,
dan seterusnya.....

0 comments:

Post a Comment